Hyppää sisältöön

Virtsarakon syövän riskitekijät

Virtsarakon syövän selkeästi yleisin riskitekijä on tupakointi.

Virtsarakon syövän selkeästi yleisin riskitekijä on tupakointi. Tupakointi lisää virtsarakon syövän riskiä kolminkertaiseksi ja noin puolet tapauksista selittyy tupakoinnilla. On myös tärkeää tietää, että tupakoinnin lopettaminen vähentää riskiä ja lopettaminen parantaa taudin ennustetta, myös diagnoosin saamisen jälkeen. Muita riskitekijöitä ovat mm. eräät teollisuuskemikaalit (erityisesti metalli, kumi, polttoaine ja maaliteollisuus) ja tietyt lääketieteelliset hoidot (lantion alueen sädehoito, eräät solunsalpaajahoidot).

Tupakointi on yksi merkittävä virtsarakon syövälle altistava tekijä. Sen lopettaminen parantaa virtsarakon syövän hoidon tuloksia. Tutkimuksissa on todettu myös, että tupakoinnin lopettaminen vähentää merkittävästi pinnallisen virtsarakkosyövän uusiutumista. Tupakointia jatkaneiden riski saada uusia kasvaimia oli noin kaksinkertainen verrattuna niihin, jotka lopettivat tupakoinnin saatuaan virtsarakon syövän diagnoosin (Chen et al., Fleshner et al.).

Useat virtsarakkosyöpää sairastavat potilaat ovat tupakoineet vuosikymmeniä. Lopettaminen on heille usein vaikeaa ja jopa mahdotonta ilman ammattiapua.

Lopettamisessa on kysymys terveydelle vaarallisesta tavasta poisoppimisesta, mikä vaatii tietoa, motivaatiota, itsesäätelytaitoa ja positiivisia kokemuksia lopettamisesta. Tässä on tärkeää käyttää kaikki läheisten, perheen ja hoitohenkilökunnan tarjoama tuki. Myös lääkehoitoa on tarjolla niille, joiden lopettamispäätöksessä pysyminen on vaikeaa. Sitä kannattaa kysyä lääkäriltä, ellei sitä ole jo ehdotettu. Usein tupakointitavan tilalle kannattaa tietoisesti pyrkiä hankkimaan jokin korvaava, mutta vähemmän haitallinen tapa esim. kävelylenkki tai jokin askare.

Tupakoinnin lopettaminen johtaa elimistön kudosten parempaan hapen saantiin, infektioriskin pienentymiseen, leikkaushaavojen parempaan parantumiseen ja yleisesti nopeampaan toipumiseen syövän hoidoista. Sekä American Urological Association että European Association of Urology ja syöpälääkäreiden yhdistys ohjeistavat virtsarakkosyöpäpotilaan tupakoinnista vieroitukseen (Chang et al).

Tupakoinnin lopettaminen parantaa myös verenkiertoelimistön ja keuhkojen kuntoa sekä vähentää riskiä niiden sairauksiin. Esim. keuhkosyövän, keuhkoahtaumataudin ja verisuonitukosten riski vähenee.

Virtsarakon syövän yleisimmät riskitekijät

  • Tupakointi
  • Teollisuuskemikaalit
  • Tietyt lääketieteelliset hoidot

Hae