Hyppää sisältöön

Virtsarakon poistoleikkaus eli radikaali kystektomia

Virtsarakon poistoleikkaus eli radikaali kystektomia tulee kyseeseen tilanteessa, jossa kasvain on ns. lihasinvasiivinen syöpä (kasvain kasvaa rakon seinämän lihakseen eli on T2 tai T3 luokan syöpä) tai jos syöpää ei pystytä hoitamaan tähystystoimenpiteillä (TUR-BT) tai rakonsisäisillä huuhteluhoidoilla.

Lihasinvasiivinen virtsarakkosyöpä on korkean uusiutumisriskin tauti. Taudin uusiutuminen tapahtuu yleensä etäpesäkkeiden muodossa ja tämän riskin vähentämiseksi harkitaan solunsalpaaja- eli sytostaattihoitoa (ennen leikkausta annettava solunsalpaajahoito eli ns. neoadjuvanttikemoterapia). Neoadjuvanttihoito edellyttää potilaalta hyvää yleiskuntoa ja vähintään kohtalaista munuaisten toimintaa.

Kystektomia on huomattavan suuri leikkaus, jossa virtsarakon lisäksi miehillä poistetaan eturauhanen ja naisilla kohtu, munasarjat ja osa emättimen etuseinästä. Valikoiduissa tapauksissa voidaan harkita säästävämpää kirurgiaa. Edellisen lisäksi leikkaukseen kuuluu lantion alueen imusolmukkeiden poisto.

Virtsarakon poiston jälkeen virtsaaminen täytyy luonnollisesti mahdollistaa uudella tavalla. Tyypillisesti tämä toteutetaan kahdella tavalla, pussiavanteella tai suolirakolla.

Pussiavanneleikkaus on teknisesti helpompi ja vähemmän riskialtis toteuttaa ja sopii myös iäkkäämmille ja heikkokuntoisille potilaille. Tässä leikkauksessa virtsarakko korvataan kaistaleella ohutsuolta, joka tuodaan avanteeksi iholle. Iholle asetetaan avannelevy, johon edelleen kiinnitetään avannepussi. Virtsa valuu tasaisella tahdilla pussiin, joka tarpeen mukaan tyhjennetään. Leikkauksen jälkeen hoitohenkilökunta, erityisesti avannehoitajat opastavat avanteen huollossa ja valtaosa potilaista oppii itsenäisesti huolehtimaan avanteestaan.

Suolirakkoleikkauksessa virtsarakko korvataan ohutsuolesta muovatulla uudella rakolla, joka yhdistetään virtsaputkeen ja virtsaaminen tapahtuu normaalia reittiä. Leikkaus on avanneleikkausta vaativampi ja pitkäkestoisempi. Edellytyksenä leikkaukselle on potilaan hyvä yleiskunto sekä hyvä munuais- ja maksatoiminta. Suolirakon toimintaan liittyy erityispiirteitä, jotka vaativat seurantaa. Näitä ovat mm. suoliliman kertyminen rakkoon, elimistön happamoituminen jne. Varhaisvaiheen toipumisen jälkeen parhaimmillaan suolirakko toimii hyvin, mutta harvoin yhtä moitteettomasti kuin alkuperäinen rakko. Virtsan pidätyskyky on yleensä päiväsaikaan hyvä, mutta usein yöaikaan virtsanpidätyskyvyssä on ongelmia, johtuen siitä, että suolirakko ei ole hermoston säätelemä samalla tavoin kuin normaali rakko. Osalla potilaista ongelmana voi olla vaikeus tyhjentää suolirakkoa ja tällöin saattaa tulla tarpeen tyhjentää rakko katetroiden. Suolirakko on mahdollista tehdä sekä miehille, että naisille ja kyseiseen leikkaukseen erityisesti perehtyneissä sairaaloissa suolirakko tehdään noin kolmannekselle kystektomiapotilaista.

Kystektomialeikkaukseen valmistautumisessa on useita huomioitavia seikkoja. On tärkeää. että potilaan ravitsemustila on mahdollisimman hyvä. Potilaan lähtötilaa huomioivalla fyysisellä harjoittelulla voidaan myös vähentää komplikaatioriskiä. Tupakoinnin lopettaminen ennen leikkausta on myös tärkeää.

Leikkaus tehdään yleisanestesiassa ja kestää tyypillisesti 4-6 tuntia. Yleisin leikkaustapa on perinteinen avoleikkaus, jossa viilto tehdään alavatsalle. Leikkaus on mahdollista tehdä myös tähystysleikkauksena (ns. robottiavusteinen tähystysleikkaus). Sairaalassaolon kesto on 1-2 viikkoa. Noin kuukauden kuluttua leikkauspotilas voi tehdä kevyitä arkiaskareita ja raskaampi rasitus on mahdollista noin kahden kuukauden kuluttua leikkauksesta. Leikkaukseen liittyy riskejä. Noin viidennekselle potilaista tulee merkittäviä komplikaatioita, tyypillisesti suolen toimintaan liittyviä ongelmia, tulehduksia jne. Noin kahdella kolmesta tulee pienempiä, helpommin hoidettavia komplikaatioita, kuten esimerkiksi lieviä tulehduksia tai haavaongelmia. Leikkauskuolleisuus on noin 2%.

Leikkauksen jälkeen saatava patologin lausunto kertoo ennusteesta varsin tarkasti. Jos kasvain rajoittuu virtsarakon lihasseinämään eikä sitä todeta tutkituissa imusolmukkeissa, ennuste on erittäin hyvä. Jos kasvain on läpäissyt virtsarakon seinämän tai on todettavissa imusolmukkeissa, taudin myöhempi uusiutumisriski on huomattavasti kohonnut.

Virtsarakon poistoleikkauksen jälkeen tarvitaan pitkäkestoista seurantaa, joka tapahtuu urologian poliklinikalla. Seurannan keskiössä on toisaalta syövän seuranta ja toisaalta avanteeseen ja suolirakkoon liittyvät seikat.

Hae