Hyppää sisältöön

Solunsalpaajahuuhtelu

Solunsalpaajat, joita laitetaan virtsarakkoon, ovat hyvin samanlaisia, joita monissa syöpäsairauksissa annetaan suonensisäisenä tiputuksena. Vaikka suonensisäisesti annettuna lääkkeisiin saattaa liittyä runsaastikin haittavaikutuksia (pahoinvointi, hiusten lähtö jne.), virtsarakon sisäisesti annettuna lääkkeet ovat hyvinkin siedettyjä. Käytännössä lääkkeen anto alkaa sillä, että virtsarakkoon viedään katetri ja virtsarakko tyhjennetään. Tämän jälkeen lääkeaine viedään virtsarakkoon katetrin kautta ja katetri poistetaan virtsarakosta. Virtsarakko tyhjennetään virtsaamalla pyrkien siihen, että lääke on ollut virtsarakossa kaksi tuntia. Lääkehoitoon voi liittyä ärsytysoireita (kirvely, tiheävirtsaisuus), mutta oireet ovat tyypillisesti varsin vähäisiä ja vakavat haitat ovat erittäin harvinaisia. Lääke annetaan tyypillisesti alkuun viikoittain kuusi kertaa ja tämän jälkeen harkinnanvaraisesti harvemmin (kerran kuukaudessa) siten, että kokonaishoito on yhden vuoden.

Hae