Hyppää sisältöön

Virtsarakon syövän seuranta ja ennuste

Hoidon seurantaan ja ennusteeseen vaikuttavat kasvaimen erilaistumisaste sekä kasvaimen levinneisyys ja potilaan yleistila.

Hoitojen jälkeen seuranta on tärkeää, jotta taudin mahdollinen uusiutuminen voidaan todeta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Seurannan kulmakivi on virtsarakon tähystykset ja usein myös virtsan irtosolututkimus. Seurantavälit riippuvat taudin luokituksesta: matalan riskin taudissa vuosittaiset kontrollit viiteen vuoteen asti on riittävä, korkeammassa riskissä seuranta tapahtuu useammin ja pidempään.

Pinnallisessa virtsarakon syövässä ennuste on on hyvä. Verrattaessa eliniän odotetta samanikäisen terveen henkilön eloonjäämisennusteeseen, on eliniänodote vain 5-20% huonompi kuin hoidetussa pinnallisessa virtsarakon syövässä. Pinnallista rakkosyöpää sairastava potilas kuuluu säännöllisen urologisen seurannan piiriin.

Syvemmälle tunkeutuneessa ja levinneessä virtsarakon syövässä ennuste on pinnallista syöpää huonompi. Levinneen taudin hoitoa jatketaan siihen asti, kun hoito tehoaa eikä se aiheuta hankalia elämänlaatua heikentäviä haittoja. Levinneen taudin hoidon onnistumista mitataan tietokonekuvauksella n. 2-3 kuukauden välein.

TUKI JA NEUVONTA

Mistä löydän tukea?

Syöpään sairastuminen on jokaiselle yksilöllinen kokemus. Vertaistukea ja keskusteluapua on saatavilla tukea tarvitseville.

Lue lisää

Hae