Pinnallisen virtsarakon syövän seuranta

Hoitojen jälkeen seuranta on tärkeää, jotta taudin mahdollinen uusiutuminen voidaan todeta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Seurannan kulmakivi on virtsarakon tähystykset ja usein myös virtsan irtosolututkimus. Seurantavälit riippuvat taudin luokituksesta: matalan riskin taudissa vuosittaiset kontrollit viiteen vuoteen asti on riittävä, korkeammassa riskissä seuranta tapahtuu useammin ja pidempään.