Lopullinen diagnoosi ja varsinainen hoitosuunnitelma

Kun patologi on tutkinut ja raportoinut TURBT-toimenpiteessä poistetun kasvainkudoksen, hoitavalla lääkärillä on tiedot kokonaisuuden hahmottamiseen. Jo aiemmin on saatu tietoa kuvantamistutkimuksista, virtsanäytteistä, tähystyksestä ja patologin lausunto täydentää tarvittavat tiedot.

Hoitolinjoja ajatellen tärkein jako on kasvainten luokittelu ns. pinnallisiin ja invasiivisiin kasvaimiin. Pinnallisilla kasvaimilla viitataan syöpiin, joissa kasvain on rajoittunut ainoastaan limakalvoon tai kasvaa syvyyssuunnassa ainoastaan limakalvon välittömään alaisuuteen. lnvasiivisilla kasvaimilla tarkoitetaan syöpiä, joissa kasvaimen syvyyskasvu on ulottunut jo rakkolihakseen tai syvemmälle. Toinen luokitukseen vaikuttava seikka on kasvaimen erilaistumisaste (gradus), joka käytännössä kertoo kasvaimen aggressiivisuudesta. Pinnalliset kasvaimet voivat olla hyvin erilaistuneita (low grade) ja siten vähäisesti aggressiivisia ja hidaskasvuisia tai sitten huonosti erilaistuneita (high grade), aggressiivisempisia ja nopeakasvuisia. Käytännössä kaikki invasiiviset kasvaimet ovat huonosti erilaistuneita.